Nemzetközi konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére 4.

Kolozsvár, 2018. június 1-3.

Szervezők:
Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet
Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága

Konferencia felhívás

A 2015 novemberében Balassagyarmaton a MNM Palóc Múzeumában tartott Erdélyi Zsuzsanna-emlékkonferencia zárásaként merült fel az az igény, hogy indítsunk vallásetnológiai konferenciasorozatot a Kárpát-medence iskolateremtő nagy tudósainak emlékére. A 2017 áprilisában Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban, majd 2017 októberében a szlovákiai Komáromban a Fórum Kisebbségkutató Intézet és Selye János Egyetem által szervezett konferenciák után most, 2018 június 1-3-án Kolozsváron tartjuk a negyedik ilyen szakmai összejövetelt.

A konferenciasorozat a nagy elődök tiszteletének jegyében jön létre, de célunk nem egyszerűen a hagyományápolás és a múlt eredményeinek mában történő megjelenítése, hanem mindenekelőtt a tudományos múlthoz való viszonyunk állandó aktualizálása.

Az elmúlt néhány évtizedben a vallásetnológiában is egymást követték, illetve egymás mellett éltek olyan tudományos paradigmák, amelyek egymástól eltérő módon fogalmazták meg a népi vallásosság lényegét, és mivel más-más módon tekintettek a közös vizsgálati tárgyra, ezért különböző módszerekkel és olykor eltérő forrásokkal dolgoztak. Szervezőként azt szeretnénk, ha a kolozsvári vallásetnológiai konferencia előadásaiban és az ezek nyomán kialakuló szakmai beszélgetésekben megjelenítődnének a tudományág mai legfontosabb paradigmái: azok, amelyek a vallásos megnyilvánulások spirituális vonatkozását hangsúlyozzák; azok, amelyek a vallásgyakorlásra mint társadalmi tényre tekintenek; azok, amelyek a vizsgálati tárgyat és eredményt a vizsgálat szempontjaitól és eszközeitől teszik függővé; azok a legújabb irányzatok is, amelyek a vallásos élet megnyilvánulásaira mint elektronikus adatbázisokban megjeleníthető "kemény" tényekre tekintenek stb.

A kolozsvári vallási néprajzi konferencia tervezett előadásai is - a sorozat előző rendezvényeihez hasonlóan - elsősorban az iskolateremtő és maradandót alkotó elődök által vizsgált témákat mutatják be az általuk teremtett iskolák szellemében vagy a mai paradigmák szerint.

A következő konkrét kutatási témákra gondolunk:

 • a jeles elődök munkásságára vonatkozó adatfeltárás, forrásfeldolgozás, értelmezés, visszaemlékezések;
 • apokrif népi vallásos szövegek (archaikus népi imádságok, vallásos népénekek, ráolvasások, epikus szövegek);
 • szentkultusz és Mária tisztelet;
 • búcsújárási gyakorlat és a búcsújárás költészete;
 • vallásos rítusok és szokásköltészet;
 • a vallásos környezet, szakrális idő-, tér- és tárgyszemlélet;
 • a népi vallásos élet szervezetei és vezető egyéniségei;
 • felekezetközi és interetnikus viszonyok a vallásgyakorlatban;
 • a népi vallásosság médiumai: szó, írás, vizualitás, elektronikus médiumok;
 • vallásos jellegű múzeumi gyűjtemények bemutatása;
 • egyéb kapcsolódó témák.

A rendezvényre nemcsak a vallási néprajz kutatóinak, hanem a rokontudományok művelőinek (művelődés-, irodalom-, zene-, egyháztörténészek stb.) jelentkezését is várjuk.

A háromnapos konferenciára 20 perces előadásokkal lehet jelentkezni. 

A jelentkezés a kitöltött és a nepivallasossag2018.konf@gmail.com elektronikus postacímre visszaküldött  Jelentkezési űrlappal történik, amely tartalmazza a tervezett előadás címét és kb. 10 soros tartalmi kivonatát. Megjegyezzük, hogy "túljelentkezés" esetén a szervezők fenntartják a jogot az ajánlatok közti válogatásra, valamint az előadásidő 15 percre csökkentésére.

A jelentkezés határideje: 2018. április 8.

Egyéb szervezési kérdések:

A konferencia megrendezésére pénzügyi keretek egyelőre nem állnak rendelkezésünkre, de reményeink szerint pályázati forrásból előadóinknak háromszor ebédet (pénteken, szombaton és vasárnap) és kétszer vacsorát (pénteken és szombaton) tudunk biztosítani, valamint a rendezvény harmadik napjára tervezett autóbuszos kirándulás költségeit is fedezni tudjuk majd. (A jelentkezési íven, kérjük, hogy jelezzék részvételi szándékukat a kirándulásra.)

Szállásáról viszont mindenki maga gondoskodik (az ajánlott szálláslehetőségek jegyzékét elérhetőségekkel együtt csatoljuk), és utazási költségeket sem áll módunkban téríteni.

A konferenciára regisztrációs díj nincs.

Amennyiben az anyagi kereteink a fentieknél kedvezőbben alakulnának, az előadással jelentkezőket erről értesíteni fogjuk.

Főszervező:

Dr. Tánczos Vilmos habilitált egyetemi tanár, az MTA KAB Néprajzi Szakbizottságának elnöke (BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, e-mail: tanczosvilmos@yahoo.com),

A konferencia titkára:

Tatár Erzsébet Tímea doktorandusz, a KJNT munkatársa, e-mail: nepivallasossag2018.konf@gmail.com, kriza@kjnt.ro

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Szabó Árpád Töhötöm adjunktus, intézetvezető (BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék,
e-mail: szabo_tohotom@yahoo.com),
Dr. Jakab Albert Zsolt tudományos kutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, e-mail: jalbertzsolt@yahoo.com)
Dr. Szikszai Mária egyetemi adjunktus, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságvezetője (e-mail: szikszaimaria@yahoo.com)